1.Individualno psihološko savetovanje

2.Grupno psihološko savetovanje

3.Psihološki nalaz i mišljenje

4.Profesionalna selekcija

5.Profesionalna orijentacija

6. Psihološka analiza ličnosti

7. E savetovanje-Savetovanje putem mejla ili chata