1.Individualno psihološko savetovanje

2.Grupno psihološko savetovanje

3.Psihološki nalaz i mišljenje

4.Profesionalna selekcija

5.Profesionalna orijentacija

6. Psihološka analiza ličnosti

7. E savetovanje-Savetovanje putem mejla ili chata

Usluge individualnog psihološkog savetovanja se mogu platiti odmah nakon susreta ili po principu paketa u koji je uključeno 5 susreta i gde za uplate u celosti postoji popust. Nakon isteka paketa, saradnju možemo nastaviti po istom principu.

U ponudi su i paketi za studente i adolescente, po sniženoj ceni.