Search

Andjelija Simic

Psychology unplugged

Tag

zavisnost

Emocionalna zavisnost: Ko je vaš ljubavni fiks?

Istraživanja pokazuju da neke ljubavne veze mogu imati u potpunosti adiktivni karakter kao i kada je u pitanju alkohol ili bilo koja vrsta droge. I suština nije u samoj supstanci, već u osobi koja je zavisnik. U njenim mehanizmima po kojima se vezuje i posmatra svet. Zavisnici najćešće imaju doživljaj nekompletnosti, praznine, očaja, tuge i veruju da je ''lek'' za to u nečemu van njih, umesto u njima. Zbog toga se vezuju za dostupne supstance. Ili nekada i osobe.

  Emocionalna zavisnost

Kada  kažemo reč zavisnost, većina nas prvo pomisli na hemijske oblike zavisnosti, kao što je zavisnost od alkohola ili nekih tipova droga. Na mom blogu će biti reči i o tome, ali trenutno bih da razgovaramo  o jednom drugom obiku... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑