Search

Andjelija Simic

Psychology unplugged

Tag

seksualni odnos

Prerano stupanje u seksualne odnose i uticaj na mentalno zdravlje

Prerana inicijacija u seksualni život ranije nego što se i mentalno osećamo spremnim za isto ili ukoliko se suočavamo sa telesnim promenama, bez adekvatne podrške ili saznavanja šta se dešava sa telom, može odvesti u jedno loše iskustvo, koje usled disbalansa emocionalnog i seksualnog, vodi u jedan jaz i stvara podlogu za kasnije probleme u životu. Koji su to problemi saznajte u tekstu

Vodite li ljubav ili ljubav vodi vas?

Psihološka pozadina seksualnih problema.

Blog at WordPress.com.

Up ↑