Search

Andjelija Simic

Psychology unplugged

Tag

put ka sebi

Da li empatija vodi u loše životne odluke?

Koliki stepen emaptije je konstruktivan za nas i gde prestaje empatije, a počinje samodestrukcija?

Odsustvo jedne roditeljske figure ili neadekvatan, problematičan ili nejasan odnos, može ostaviti trajne posledice po naš razvoj i međuljudske odnose, poverenje u ljude uopšte, kao i naš odnos ka životu.

Majčinska ljubav je neponovljiv, a odnos sa majkom je nešto univerzalno a opet individualno doživljeno od strane svakog pojedinca. Majka je biće sa kojim se prvo srećemo i sa kojim prvo gradimo našu vezu, još dok smo u stomaku. Ona nam omogućava da izgradimo jedinstven stil vezivanja, koji zapravo predstavlja način na koji dete traži utehu ili podršku kada je u stresnoj situaciji.

Blog at WordPress.com.

Up ↑