Kao psiholog, imala sam sreću da u relativno kratkoj dosadašnjoj karijeri od pet godina, radim sa zaista raznovrsnim ljudskim problemima, a bilo je i ozbiljnih kliničkih dijagnoza. I nekako igrom slučaja procentualno veliki broj mojih kijenata su muškarci. Možda malo... Continue Reading →