Search

Andjelija Simic

Psychology unplugged

Tag

porodica

Transgeneracijski prenos narcizma

Kako odrastanja sa narcističkim roditeljem dalje utiče na naš život?

Psihološke povrede u detinjstvu (Vol.1)

Uticaj roditeljskog vaspitanja na psihu deteta. Šta nam se dešava dok smo mali i kako to danas utiče na naš život?

Kako porodica utiče na formiranje naše ličnosti?

Koji su to tipovi porodica i kako utiču na formiranje naše ličnosti?

Odsustvo jedne roditeljske figure ili neadekvatan, problematičan ili nejasan odnos, može ostaviti trajne posledice po naš razvoj i međuljudske odnose, poverenje u ljude uopšte, kao i naš odnos ka životu.

Blog at WordPress.com.

Up ↑