Search

Andjelija Simic

Psychology unplugged

Tag

otac

Transgeneracijski prenos narcizma

Kako odrastanja sa narcističkim roditeljem dalje utiče na naš život?

Kako porodica utiče na formiranje naše ličnosti?

Koji su to tipovi porodica i kako utiču na formiranje naše ličnosti?

Odsustvo jedne roditeljske figure ili neadekvatan, problematičan ili nejasan odnos, može ostaviti trajne posledice po naš razvoj i međuljudske odnose, poverenje u ljude uopšte, kao i naš odnos ka životu.

Blog at WordPress.com.

Up ↑