Search

Andjelija Simic

Psychology unplugged

Tag

majka

Transgeneracijski prenos narcizma

Kako odrastanja sa narcističkim roditeljem dalje utiče na naš život?

Kako porodica utiče na formiranje naše ličnosti?

Koji su to tipovi porodica i kako utiču na formiranje naše ličnosti?

Majčinska ljubav je neponovljiv, a odnos sa majkom je nešto univerzalno a opet individualno doživljeno od strane svakog pojedinca. Majka je biće sa kojim se prvo srećemo i sa kojim prvo gradimo našu vezu, još dok smo u stomaku. Ona nam omogućava da izgradimo jedinstven stil vezivanja, koji zapravo predstavlja način na koji dete traži utehu ili podršku kada je u stresnoj situaciji.

Blog at WordPress.com.

Up ↑